Thumbnail

Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic

Komik antologi Onii-chan wa Oshimai! oleh berbagai mangaka. --- **Jilid 1** **Sampul**: [Namori](https://mangadex.org/author/f049cee3-3b14-4101-8e5d-813526abb1f6) **Ilustrasi**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2), [Shiro Manta](https://mangadex.org/author/465b6513-a230 -4ce1-b2a9-5027e94e52cc), [Izumi Bell](https://mangadex.org/author/1f462d2f-2cd5-420e-9f07-b4a214ef9465) **Daftar penulis**: 1. Namori 2.Fujichika Koume 3. Tadano Natsu 4. Kawamura Taku 5.Igarashi Masakuni 6.Kakitsubata Waka 7. Asazuki Norito 8. Nekoume 9. Tsuchii 10. Mori Misaki 11. Kometsubu 12.Yuki Shinichi 13. Kobayashi Kina 14. Yuuki Suzu 15.Suka **Jilid 2** **Sampul**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Ilustrasi**: [Cool-kyou Shinja](https://mangadex.org/author/9df2ffe2-1b7f-4619-93e1-c97aa0f1c0d0) **Daftar penulis**: 1. Namori 2. Hara Yui 3. Tadano Natsu 4.Igarashi Masakuni 5. Okada Anmitsu 6. Yuuchi Mikumi 7. Adachi Imaru 8. Bawang 9.Minamito 10. Tomoe 11. Tsuchii 12. Terai Akane 13. Rucchiifu 14. Maroko 15. Aduh Kaeru 16. Nekoume 17. Keren-kyou Shinja **Jilid 3** **Sampul**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2) **Ilustrasi**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Daftar penulis**: 1. Namori 2. Yukimoto Shuuji 3.Igarashi Masakuni 4.Suka 5. Bawang 6.Sasuke 7.Toyobayashi Sakane 8.9℃ 9. Adachi Imaru 10. Sorato Shunsuke 11. majoccoid 12. Yuuchi Mikumi 13. Hami 14. Tsuchii 15. Hori 16. Keren-kyou Shinja **Jilid 4** **Sampul**: [Hiroyama Hiroshi](https://mangadex.org/author/65ea7bec-52aa-4b19-aabe-5f1d41683291/hiroyama-hiroshi) **Ilustrasi**: [Hori](https://mangadex.org/author/fe546044-b115-43ee-9ef8-2e2c81e110f7/hori) **Daftar penulis**: 1. Namori 2. Asazuki Narito 3.Tokita Shigure 4. Sorato Shunsuke 5. Fukuoka Tarou 6. Bawang 7. Kamaboko MERAH 8. Keramik (Seramikku) 9. Tsuchii 10. Ronna 11.Kakitsubata Waka 12. Dobato 13. Zinbei 14. Hatobokoko 15. Keren-kyou Shinja

Story

Minamito
Hatoboboko (ハトボボコ)
Kobayashi Kina
Adachi Imaru
Toyobayashi Sakane
Kamaboko RED
zinbei
Sasuke
Mori Misaki
Hami
Fukuoka Tarou
Ronna
Yuuki Shinichi
Hara Yui
Tomoe (TOもえ)
Dobato
Kometsubu
Tadano Natsu
Onio
Tokita Shigure
Yuuchi Mikumi
Asazuki Norito
Nekoume
Cool-kyou Shinja
Tsuchii
Yukimoto Shuuji
Terai Akane
Igarashi Masakuni
9℃
Kawamura Taku
Fujichika Koume
Okada Anmitsu
Kakitsubata Waka
Suka
Moricocco
Ouchi Kaeru
Namori
majoccoid
Sorato Shunsuke
Yuuki Suzu
Hori
Ceramic
Rucchiifu

Art

Minamito
Hatoboboko (ハトボボコ)
Kobayashi Kina
Adachi Imaru
Toyobayashi Sakane
Kamaboko RED
zinbei
Sasuke
Mori Misaki
Hami
Fukuoka Tarou
Ronna
Yuuki Shinichi
Hara Yui
Tomoe (TOもえ)
Dobato
Kometsubu
Tadano Natsu
Onio
Tokita Shigure
Yuuchi Mikumi
Asazuki Norito
Nekoume
Cool-kyou Shinja
Tsuchii
Yukimoto Shuuji
Terai Akane
Igarashi Masakuni
9℃
Kawamura Taku
Fujichika Koume
Okada Anmitsu
Kakitsubata Waka
Suka
Moricocco
Ouchi Kaeru
Namori
majoccoid
Sorato Shunsuke
Yuuki Suzu
Hori
Ceramic
Rucchiifu

Tags

Genderswap
Comedy
Anthology
Slice of Life

Status

Ongoing
star
Baca dari awal
logo
thrive.moe
Beta v.24.03.24.1
Powered bysearch iconsearch icon