Thumbnail

Ascendance of a Bookworm Official Comic Anthology

Story

Kikuyarou
momotips
Ino (イノ)
Nobuyoshi Samurai
Ryo Namino
Tamaki Nozomu
Kazuki Miya
Watarizora Tsubamemaru
Moto Naoko
Aoi Mito
Suzushiro Seri
Sasakama Tarou
Tonari Keru (となりける)
SAA
Kitora Con
Takekawa Shin
Suzuka
Tsukiyama Ryuuji
Mijou Haruka
Hotaruko
Amasawa Akira
Nakashima Tai
Yuuyuu
Miyasumi
Keiko
Nobukawa Yuuko
Shino Toi
Kazama Ayami
Kitajima Azuma
TOMO
Sagara Riri
Tou Fukino
Yagami Aki
Arata (アラタ)
Aona Masao
Takatou Sachi
Hayashine

Art

Kikuyarou
Hirao Re-Yoh
momotips
Ino (イノ)
Nobuyoshi Samurai
Yoshinaga Yunosuke
Ryo Namino
Tamaki Nozomu
Kazuki Miya
Watarizora Tsubamemaru
Moto Naoko
Aoi Mito
Suzushiro Seri
Sasakama Tarou
Tonari Keru (となりける)
SAA
Kitora Con
Takekawa Shin
Suzuka
Tsukiyama Ryuuji
Mijou Haruka
Hotaruko
Amasawa Akira
Nakashima Tai
Yuuyuu
Miyasumi
Keiko
Nobukawa Yuuko
Shino Toi
Kazama Ayami
Kitajima Azuma
TOMO
Sagara Riri
Tou Fukino
Yagami Aki
Arata (アラタ)
Aona Masao
Takatou Sachi
Hayashine

Tags

Reincarnation
Comedy
Anthology
Magic
Isekai
Drama
Fantasy
Slice of Life

Demographic

Shoujo

Status

Ongoing
star
Baca dari awal
logo
thrive.moe
Beta v.24.03.24.1
Powered bysearch iconsearch icon